Завершення аудиту ICAO

В Україні завершився аудит Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) за програмою перевірок організації контролю за безпекою польотів (USOAP). Перевірці підлягало виконання міжнародних зобов’язань України, що випливають зі статті 26 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію «Розслідування авіаційних подій та інцидентів».

11 квітня в будівлі Міністерства інфраструктури, спеціаліст з технічних питань ІКАО пан Жан-Поль де Вільньов провів підсумковий брифінг на якому проінформував про результати проведеного аудиту. Представник ІКАО наголосив на позитивних змінах, яких досягла Україна у порівнянні з попереднім аудитом. Пан де Вільньов вказав, що такі висновки є достатньо об’єктивними, адже він особисто брав участь у попередньому аудиті ІКАО.

Серед головних досягнень України у сфері розслідування авіаційних подій є прийняття нової редакції Повітряного кодексу України, впровадження комплексних програм підготовки та забезпечення високого рівня компетенції державних інспекторів з розслідування, розвиток системи обов’язкових сповіщень про події в галузі цивільної авіації.

Недоліками у сфері розслідування пан де Вільньов назвав відсутність в Україні національних правил з розслідування, недостатній рівень взаємодії Національного бюро з розслідування та Державіаслужби, відсутність угод та чіткого розподілу функції між Національним бюро з розслідування та правоохоронними органами за проведення технічного і кримінального розслідування.

Директор Національного бюро з розслідування О.Л. Бабенко та голова Державіаслужби О.В. Більчук від імені України подякували представнику ІКАО за високий рівень проведеного аудиту та вказали, що такі перевірки безумовно сприяють підвищенню рівня безпеки польотів авіаційного транспорту. Представники України запевнили, що всі рекомендації ІКАО будуть виконані.